In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

1) Privacy Verklaring MannenRubriek.NL

Je leest op dit moment de privacy verklaring van MannenRubriek. MannenRubriek is het snelst groeiende online lifestyle blog gericht op mannen. Denk hierbij aan onderwerpen als ”lifestyle”, ”gadgets”, ”vrouwen” en ”eten & drinken”.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door MannenRubriek verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door MannenRubriek neem dan gerust contact met ons op!

info@mannenrubriek.nl

2) Doel gegevens

2.1 Het versturen van nieuwsbrieven 
MannenRubriek stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van MannenRubriek. Daarnaast kan je tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

2.2 Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met MannenRubriek via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

2.3 Analytics
De website van MannenRubriek verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

3) Ontvangers

3.1 TransIP
De e-mail van MannenRubriek wordt gehost door TransIP. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van TransIP. De website en back-ups van de website worden tevens gehost bij TransIP. Gegevens die jij achterlaat op de website van MannenRubriek zijn op de servers van TransIP opgeslagen.

3.2 MailChimp
De nieuwsbrieven worden verzonden met MailChimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen MailChimp. 

4) Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door MannenRubriek, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

4.1 Versturen nieuwsbrieven
Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in MailChimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@mannenrubriek.nl

4.2 Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met MannenRubriek via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

5) Beveiliging

5.1 Geen fysieke kopieën
Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

5.2 Beveiliging persoonsgegevens
De persoonsgegevens die door MannenRubriek of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestaps-verificatie.

5.3 SSL Certificaat
Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van MannenRubriek privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

6) Jouw Rechten

6.1) Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij MannenRubriek vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met MannenRubriek. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

6.2) Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door MannenRubriek. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde URL onderaan elke mail.

6.3) Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij MannenRubriek opgeslagen liggen, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient MannenRubriek al jouw gegevens over te dragen.

6.4) Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij MannenRubriek vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

6.5) Recht op indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat MannenRubriek niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. 

6.6) Recht op stop gegevens gebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat MannenRubriek jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@mannenrubriek.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren. 

7) Plichten

MannenRubriek verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van MannenRubriek via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan MannenRubriek de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met MannenRubriek met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

MannenRubriek behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer MannenRubriek dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van MannenRubriek te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens:

info@mannenrubriek.nl
Churchillplein 91 | 6883 EW | VELP